Hala magazynowa wraz z chł‚odnią… i budynkiem mieszkalnym

Część‡ hali przeznaczona jest na chł‚odnię™ w któ‚rej przechowywane są… owoce produkowane przez firmę™. Natomiast 2/3 hali stanowi część‡ zaplecza oraz część‡ magazynowo - warsztatowa dla maszyn rolniczych. Ostatnia część‡ przeznaczona jest na pomieszczenia mieszkalne przystosowane do cał‚orocznego użytku.

Realizacje

Firma STAL“ MET istnieje od 1983 roku i posiada duże doś›wiadczenie
w zakresie oferowanych usł‚ug. Zajmuje się™ wykonywaniem różnego rodzaju konstrukcji stalowych oraz Ś›lusarką… budowlaną… i produkcyjną…. Wykonujemy mię™dzy innymi:

  • hale kompleksowe
  • zadaszenia, dachy pł‚ytami warstwowymi
  • budynki i hale tradycyjne (murowane)
  • zadaszenia stacji paliw
  • różnego rodzaju wiaty (np. wiaty przystankowe)
  • sł‚upy reklamowe
  • bramy, ogrodzenia, balustrady, porę™cze, kraty, drzwi stalowe itp.
  • konstrukcje stalowe
  • roboty budowlane

Nasza działalność‡ obejmuje współ‚pracę™ z różnego rodzaju firmami,
a także zamó‚wienia dla indywidualnego klienta. Ponadto zapewniamy dogodny czas realizacji, możliwość‡ projektowania, negocjacji, a także wysoką… jakość‡ materiałów. O wiarygodnoś›ci Ś›wiadczonych przez nas usł‚ug, a także o odpowiednim wykonywaniu zlecanych zamówień„ Świadczą… fotografie przedstawiają…ce niektó‚re z naszych dokonań„.